Record details

Title
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
Statement of responsibility
    Jindřich Lát, Zdeněk Kašpárek
Author
    Kašpárek, Zdeněk
    Lát, Jindřich
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 4
Pages
    s. 141-150
Year
    1990
Subject group
    antropogenní jevy
    důl
    mechanika hornin
    nesoudržné zeminy
    stavby podzemní
    těžba podzemní
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Slaný
Keyword
    Dolu
    Dosavadní
    Hloubení
    Hornin
    Jam
    NDR
    Plynů
    Problematiky
    Průtrží
    Revíru
    Slaný
    Této
    Výsledky
    Werra
    Zkušenosti
    Zvládání
Abstract (in czech)
   Při hloubení jámy Dolu Slaný v kladenském revíru došlo k průtržím hornin a oxidu uhličitého u nás v dosud neobvyklém rozsahu. K řešení této problematiky byly hledány obdobné případy a zkušenosti v zahraničí, zejména v NDR. V článku je uveden teoretický rozbor i praktická aplikace nových způsobů prognóz a prevence. Jsou uvedeny výsledky, kterých bylo zatím v boji s tímto nebezpečím dosaženo.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012