Record details

Title
    Doupovské hory Mts. - new geological data
Statement of responsibility
    Petr Hradecký, Vladislav Rapprich
Author
    Hradecký, Petr
    Rapprich, Vladislav
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts
Pages
    s. 78
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    oligocén
    složení mafické
    vulkanismus
    vulkanity Doupovských hor
    vulkanodetrity
    zóna riftová
Geographical name
    ČR-Čechy
    Doupovské hory
Keyword
    Data
    Doupovské
    Geological
    Hory
    Mts
    New
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012