Record details

Title
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
Statement of responsibility
    Stanislav Ondráček
Other titles
    Útlum hlubinného hornictví v Ostravsko-karvinském revíru, vypouštění důlních a odpadních vod a jakost vody ve vodních tocích
Author
    Ondráček, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Moravian geographical reports
Vol./nr.
    Vol. 13, no. 2
Pages
    p. 27-33
Year
    2005
Notes
    3 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Classfication no.
    504.05
    556
    622.33
Conspectus category
    504
    556
    622
Subject group
    chloridy
    důl
    důlní vody
    hornoslezská pánev
    kvalita vody
    sulfáty
    těžba podzemní
    uhelný revír
    voda odpadní
    voda povrchová
Subject category
    1988-2003
Geographical name
    Bohumín (Karviná, Bohumín)
    Ostrava
    Ostrava-Slezská Ostrava
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
    Slezsko (Česko)
Keyword
    Coal
    Coalfield
    Deep
    Downsizing
    Draining
    Mine
    Mining
    Ostrava-Karviná
    Quality
    Waste
    Water
    Watercourses
    Waters
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 10. 2008
Import date
    8. 8. 2012