Record details

Title
    Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry
Statement of responsibility
    Josef Veselý
Author
    Veselý, Josef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 70, no. 3
Pages
    p. 1-8
Year
    1995
Notes
    1 tab., 5 diagr., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Český masiv
    distribuce prvků
    kovy těžké
    prvky stopové
    sedimentace fluviální
    stream sediment
    těžké minerály
    znečištění
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Drainage
    Environmental
    Explorative
    Geochemistry
    Sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012