Record details

Title
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
Statement of responsibility
    František V. Holub
Other titles
    Potassic and ultrapotassic rocks in the so-called Benešov-type granitoid body, Central Bohemian Plutonic Complex
Author
    Holub, František, 1949-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 99-100
Year
    2005
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus hornin
    geologie regionální
    granitoidy
    horniny plutonické
    mapa geologická
    pluton
    složení draselné
    složení mafické
    středočeský pluton
Geographical name
    Benešovská pahorkatina
    ČR-Čechy
Keyword
    13-33
    Benešov
    Benešovského
    Draselné
    Granitoidů
    Horniny
    Komplexu
    Plutonickém
    Rámci
    Středočeském
    Tělesa
    Typu
    Tzv
    Ultradraselné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012