Record details

Title
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
Statement of responsibility
    Miroslav Radoň, Anna Langrová, Jaromír Ulrych a Roman Skála
Other titles
    K-feldspar from basalt of the prominent mineralogical site at Kočka Hill near Žitenice, the České středohoří Mts.
Author
    Langrová, Anna
    Radoň, Miroslav
    Skála, Roman
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 14-15
Pages
    s. 96-103
Year
    2007
Notes
    3 obr., 1 diagr., 2 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
Conspectus category
    54
    552
Subject group
    analýza petrografická
    asociace minerální
    bazalt
    lokalita mineralogická
    mikroklin
    mřížkové parametry
    phillipsit
    sanidin
    složení chemické
    vulkanity Českého středohoří
    zeolity
    živce draselné
Geographical name
    Čechy (Česko)
    České středohoří (Česko)
    Žitenice (Litoměřice, Litoměřice)
Keyword
    čediče
    Českém
    Draselný
    Kočka
    Lokality
    Mineralogické
    Středohoří
    Vrchu
    Významné
    Žitenic
    živec
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012