Record details

Title
    Drobné vltavíny a lechatelieritové úlomky ve vltavínonosných sedimentech
Statement of responsibility
    Vladimír Knobloch, Zdenka Knoblochová, Zdeněk Urbanec
Other titles
    Minute moldavites and lechatelierite fragments in moldavite bearing sediments
Author
    Knobloch, Vladimír
    Knoblochová, Zdenka
    Urbanec, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 160, č. 1-4
Pages
    s. 57-63
Year
    1991
Notes
    1 fot., 1 tab., 2 diagr., 12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd.
Subject group
    Český masiv
    sedimentační dynamika
    tektity
Geographical name
    Besednice
    ČR-Čechy
    Dolní Chrášťany
    Jakule
    Jankov
    Slávče
    Vrábče
    Závraty
Keyword
    Drobné
    Lechatelieritové
    Sedimentech
    úlomky
    Vltavínonosných
    Vltavíny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012