Record details

Title
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Miroslav Radoň, Vladimír Šrein
Author
    Litochleb, Jiří
    Radoň, Miroslav
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 299-301
Year
    2001
Notes
    1 obr., 2 fot., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldanubický pluton
    rudy barevných kovů
    rudy W
    scheelit
    wolframit
    žíla rudní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Těšenov (Pelhřimov)
Keyword
    Druhý
    Nález
    Pelhřimovsku
    Scheelitu
    Těšenova
    Wolframitu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012