Record details

Title
    Druhý sjezd polských geomorfologů
Statement of responsibility
    Tadeáš Czudek, Jaromír Demek
Other titles
    The 2nd congress of Polish geomorphologists
Author
    Czudek, Tadeáš
    Demek, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 99, č. 1
Pages
    s. 52
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. Čes. geogr. Společ.
Subject group
    geomorfologie všeobecná
    kongres
Keyword
    Druhý
    Geomorfologů
    Polských
    Sjezd
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012