Record details

Title
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
Statement of responsibility
    Josef K. Moravec
Other titles
    The species Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) from the Bohemian Ordovician (Dobrotivian, Lower Berounian) in the western part of the Prague Basin (Barrandian)
Author
    Moravec, Josef K.
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 82-84, Příl. IX
Year
    2005
Notes
    4 fot. v Příl. IX
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 83-84
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    562/569
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    diskuse
    geologie regionální
    mapa geologická
    ordovik-svrchní
    paleontologie
    pánev sedimentační
    Phacopida
    pražská pánev
    synonymika
    taxonomie
    Trilobita
Geographical name
    ČR-Čechy
    Ejpovice (Rokycany, Rokycany)
    Rokycany-Osecký vrch
    Starý Plzenec (Plzeň-jih, Plzeň)
    Tymákov (Plzeň-jih, Plzeň)
Keyword
    12-33
    1922
    Barrandien
    Beroun
    části
    českého
    Dobrotiv
    Druh
    Inflatus
    Ordoviku
    Ormathops
    Pánve
    Plzeň
    Pražské
    Rokycany
    Spodní
    Trilobita
    Západní
    Želízko
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012