Record details

Title
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
Statement of responsibility
    Zdeňka Brabcová
Other titles
    Species diversification of conulariids from the Lower Palaeozoic of Prague Basin
Author
    Brabcová, Zdeňka
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Pages
    s. 28-30
Year
    2001
Notes
    1 obr., 1 tab., 3 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    Coelenterata
    Conularida
    diverzita druhová
    geologie regionální
    ordovik
    paleoprostředí
    pražská pánev
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    12-24
    12-32
    12-33
    12-34
    12-41
    Beroun
    Diverzita
    Druhová
    Hořovice
    Konulárií
    Paleozoika
    Pánve
    Plzeň
    Praha
    Pražské
    Spodního
    Zdice
Abstract (in english)
   The diversification of conulariid species through Lower Palaeozoic of Barrandian area is described. Numbers of conulariid species in individual formations correspond to species diversification of other zoological groups
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012