Record details

Title
    Durbachity třebíčského masivu ve vrtu Požďátky V-5 - genetické implikace
Other titles
    Durbachites of the Třebíč pluton - genetic implications
Author
    Breiter, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    5
Year
    2008
Thesaurus term
    granitoid,durbachite,mixing
Keyword
    Durbachity
    Genetické
    Implikace
    Masivu
    Požďátky
    Třebíčského
    V-5
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Chemicky a mineralogicky byly studovány vzorky durbachitu z vrtu VP-5 Požďátky u Třebíče. Na základě porovnání vzorků z vrtů a z výchozu celého plutonu byl navržen nový model magmatického vývoje plutonu.
Abstract (in english)
   Durbachites of the Třebíč pluton - genetic implications
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014