Record details

Title
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
Statement of responsibility
    Miroslav Radoň
Other titles
    Hohlraumminerale von Berg Milešovský Kloc im Böhmischen Mittelgebirge
Author
    Radoň, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích
Vol./nr.
    Roč. 19
Pages
    s. 17-21
Year
    1993
Notes
    1 obr., 4 bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. Stud. Region. Muz. (Teplice)
Subject group
    analcim
    apofylit
    kalcit
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    natrolit
    terciér
    trachyt
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    ČR-Čechy
    Milešov (Litoměřice)
Keyword
    českém
    Dutinové
    Kloc
    Milešovský
    Minerály
    Středohoří
    Vrchu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012