Record details

Title
    Dvě generace granátů v metamorfitech Orlických hor
Author
    Opletal, Mojmír
    Otava, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014
Pages
    2
Keyword
    Dvě
    Generace
    Granátů
    Hor
    Metamorfitech
    Orlických
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014