Record details

Title
    Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích
Other titles
    Two burial places of the population with the Neolitic linear ceramics in Vedrovice
Author
    Čižmář, Zdeněk
    Dočkalová, Marta
    Hladilová, Šárka
    Humpolová, Alena
    Jelínek, Jan
    Mateiciucová, Inna
    Ondruš, Vladimír et al.
    Podborský, Vladimír
    Přichystal, Antonín
    Salaš, Milan
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2002
Source title - monograph
    Podborský V. a kolektiv: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě
Notes
    Počet výtisků: 343
Thesaurus term
    linear ceramics
    Moravia
    Neolithic population
    Vedrovice
Keyword
    Dvě
    Keramikou
    Lidu
    Lineární
    Neolitickou
    Pohřebiště
    Vedrovicích
Abstract (in czech)
   Souhrn poznatků z terénního výzkumu dvou pohřebišť neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích.
Abstract (in english)
   The summary of the field study of the two burial places of the Neolithic population with the linear ceramics in Vedrovice, Moravia.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012