Record details

Title
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masívu
Other titles
    Two apatite populations in the S-type granites of the Melechov massif
Author
    Matějka, Dobroslav
    Procházka, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2003
Source title - monograph
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Thesaurus term
    apatite
    granite
    Melechov massif
    Moldanubian batholith
    South-Bohemian batholith
Keyword
    Apatitu
    Dvě
    Masívu
    Melechovského
    Populace
    S-granitech
Abstract (in czech)
   V granitech melechovského masívu byly rozlišeny dvě populace apatitu: mognetická a nemagnetická.
Abstract (in english)
   Two populations of apatite - non-magnetic and magnetic - have been distinguished in the S-type granites of the Melechov massif (Moldanubian batholith).
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012