Record details

Title
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
Statement of responsibility
    Jaroslav Reif, Zdeněk Losos, Monika Němečková, Rudolf Šmůla
Other titles
    Two genetic types of tremolite and fossil-like objects from Konstantin quarry, Velké Vrbno Group
Author
    Losos, Zdeněk
    Němečková, Monika
    Reif, Jaroslav
    Šmůla, Rudolf
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 126-128
Year
    2000
Notes
    2 obr., 2 tab., 9 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    asociace minerální
    fluór
    geologie regionální
    lokalita mineralogická
    ložisko grafitu
    mineralogie topografická
    silesikum
    složení
    tremolit
Geographical name
    ČR-Morava
    Velké Vrbno (Šumperk)
Keyword
    14-23
    Dva
    Fosiliím
    Genetické
    Konstantin
    Králíky
    Lomu
    Nález
    Objektů
    Podobných
    Skupině
    Tremolitu
    Typy
    Velkovrbenské
Abstract (in english)
   The Konstantin quarry is located in NW part of the Velké Vrbno Group. The graphite seam "Platejs" is dislocated by a fault filled by aggregate of light grey tremolite (type I.) tremolite is usually present as microscopic intergrowths with calcite and dolomite. The described tremolite (type I.) crystallized later than dark grey tremolite (type II.) in the so-called dolomite marbles with tremolite. Lenses of clear dolomitic marbles with tremolite accumulations morphologically resemble tremolitized fossils. Mineral assemblage of the dolomite marbles with tremolite are showing some similarities with initial stage of origin of skarn mineral paragenesis buffered by water, fluorine and graphite. Mobilizates represented by pyrrhotite and pyrite mineralizations are very similar as those from Petříkov near Velké Vrbno
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012