Record details

Title
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů podobných fosíliím, z lomu Konstatntin ve velkovrbenské skupině
Author
    Losos, Z.
    Němečková, Monika
    Reif, J.
    Šmůla, R.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Pages
    s. 126-128
Notes
    Překlad názvu: Two genetic types of tremolite and fossil-like objects from Konstantin quarry, Velké Vrbno Group
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Dva
    Fosíliím
    Genetické
    Konstatntin
    Lomu
    Nález
    Objektů
    Podobných
    Skupině
    Tremolitu
    Typy
    Velkovrbenské
Abstract (in czech)
   Ložisko grafitu Konstantin se nachází ve velkovrbenské skupině. V těžené části grafitové sloje Platejs byla zjištěna příčná porucha, která probíhá kolmo na foliaci grafitové sloje. Byla vyplněna hrubě stébelnatými až lištovitými agregáty šedobílého tremolitu s makroskopicky zřetelnou štěpností, jejichž mocnost často přesahuje 10 cm. Je krystalizačně mladší než šedobílý lištovitý tremolit (typ II.), který je makroskopicky pozorovatelným horninotvorným minerálem mramorů až dolomitických mramorů. RTG-práškové analýzy obou typů tremolitu jsou identické. U mramorů s grafitem z ložiska Konstantin došlo k ustavení izotopické rovnováhy mezi koexistujícím grafitem a karbonátem. Vypočtené hodnoty odpovídají teplotám maximální metamorfózy v rozmezí 460 o - 540 o C s maximem hodnot v intervalu 500 o - 540 o C. V tmavých grafitických dolomitických mramorech byla nalezena čočka světle šedého mramoru.
   Agregáty tremolitu z čočky mramoru vytvářejí oválné objekty, které jsou svou morfologií podobné zbytkům tremolitizovaných organismů.
Abstract (in english)
   The Konstantin quarry is located in NW part of the Velké Vrbno Group. The graphite seam "Platejs" is dislocated by a fault filled by aggtregates of light grey tremolite (type I). Tremolite is usually sent as microscopic intergowths with calcite and dolomite. The described tremolite (type I) crystallized later than dark grey tremolite accumulations morphologically resemble tremolitized fossils. Mineral assemblage of the dolomite marbles with tremolite are showing some similarities with initial stage of origin of skarn mineral paragenesis buffered by water, fluorine and graphite. Mobilizates represented by pyrrhotite and pyrite mineralizations are very similar as those from Petříkov near Velké Vrbno.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012