Record details

Title
    Dvakrát INHIGEO 1998
Statement of responsibility
    Josef Haubelt
Other titles
    Zweimal INHIGEO 1998
Author
    Haubelt, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28
Vol./nr.
    Roč. 162
Pages
    s. 93-95
Year
    1999
Notes
    INHIGEO - International Commission on the History of Geological Sciences
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    historie geologie
    mezinárodní spolupráce
    sympozium
    vědy o Zemi
Keyword
    1998
    Dvakrát
    INHIGEO
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012