Record details

Title
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    Double pre-Mesozoic volcanics of the Mongolian fluorite deposit Chulut Tsagan Del - an unusual case of material convergency
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 14-15
Pages
    s. 58-65
Year
    2007
Notes
    7 diagr., 8 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    550.4
    552
    553.5/.8
Conspectus category
    550
    552
    553
Subject group
    chemismus hornin
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    ložisko fluoritu
    perm
    petrogeneze
    proterozoikum
    složení acidní
Geographical name
    Čulut Cagan Del (Mongolsko)
    Mongolsko
Keyword
    Cagan
    Čulut
    Del
    Dvojí
    Fluoritového
    Konvergence
    Látkové
    Ložiska
    Mongolského
    Neobvyklý
    Předmesozoické
    Případ
    Vulkanity
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012