Record details

Title
    Dvojslídné granity Šumavy
Author
    Finger, F.
    Hájek, Pavel
    Knop, E.
    René, Miloš
    Schiller, D.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Inovační podnikání & Transfer technologií
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 4
Pages
    s. 4-5
Year
    2009
Notes
    Projekt: MEB060802, GA MŠk
    Překlad názvu: Two-mica granites of the Šumava Mts
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    geochemistry
    granite
    Moldanubian batholite
Keyword
    Dvojslídné
    Granity
    Šumavy
Abstract (in czech)
   Pro jihozápadní část Českého masivu je typický výskyt řady granitových intruzí dvojslídných granitů, doprovázených velkým množstvím anatektických hornin, vzniklých v podmínkách vysoké teploty a nízkého tlaku. Středně korová anatexe a granitový magmatismus byly důsledkem postkolizní delaminace litosferického pláště, která byla součástí bavorské fáze variské orogeneze.
Abstract (in english)
   The south-western part of the Bohemian Massif is characterized by numerous two-mica granite intrusions, interspersed with large amounts of LP-HT anatectic rocks. The mid-crustal anatexis and granitic plutonism may have developed in response to post-collisional delamination of lithospheric mantle, which was component of the Bavarian phase of the Variscan orogenesis.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012