Record details

Title
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centrálního moldanubického plutonu
Author
    Hájek, Pavel
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Vol./nr.
    -, č. 303
Pages
    s. 128-131
Year
    2012
Notes
    Projekt: ME10083, GA MŠk3cav_un_auth*0263561
    Překlad názvu: Two-mica granites on the northeastern edge of the Moldanubian pluton
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    ilmenite
    two-mica granite
    zircon
Keyword
    Centrálního
    Dvojslídné
    Granity
    Moldanubického
    Okraje
    Plutonu
    Severovýchodního
Abstract (in czech)
   Severovýchodní okraj centrálního moldanubického plutonu je tvořený drobnozrnnými dvojslídnými granity. Granity jsou peraluminické s vyšším poměrem K/Rb (137-219). Akcesorické minerály jsou zastoupené Mn-ilmenitem, apatitem, andalusitem, zirkonem a monazitem.
Abstract (in english)
   The NE edge of the Central Moldanubian Pluton comprises fine-grained two-mica granites. These granites are peraluminous and display relatively high K/Rb ratio (137-219). Mn-ilmenite, apatite, andalusite, zircon and monazite are common accessories.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014