Record details

Title
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova (24-31 Velké Meziříčí)
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Two-mica granites from the Ořechov area
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2003
Notes
    1 obr., 4 diagr., 2 tab., 20 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    chemismus hornin
    frakcionace chemická
    granit dvojslídný
    kontrola tektonická
    moldanubický pluton
    moldanubikum strážecké
    peň
    petrogeneze
    složení peraluminické
Geographical name
    ČR-Morava
    Mikulovice (Třebíč)
    Ořechov (Žďár nad Sázavou)
    Pocoucov (Třebíč)
    Skřinářov (Žďár nad Sázavou)
Keyword
    24-31
    Dvojslídné
    Granity
    Meziříčí
    Okolí
    Ořechova
    Velké
Abstract (in english)
   The two-mica granites from the Ořechov area are part of occurrences leucocratic tourmaline-bearing granites in the eastern part of the Moldanubian Zone. These granites form small stocks along NE-SW fault. Their significant connection with tectonic structures is also expressed in micro-mylonitic texture of some granite samples. Two-mica granites are highly fractionated rocks with higher ratios of LREE/HREE and Rb/Sr
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012