Record details

Title
    Dycotyledonous leaves from the Pliocene of Willershausen, West Germany
Statement of responsibility
    Erwin Knobloch
Author
    Knobloch, Ervín, 1934-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Proceedings of the Sympopsium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary"
Pages
    s. 265-268
Subject group
    Angiospermophyta
    biocenóza
    biostratigrafie
    neogén
    pliocén
    sbírka
Geographical name
    SRN
Keyword
    Dycotyledonous
    Germany
    Leaves
    Pliocene
    West
    Willershausen
Abstract (in czech)
   V práci je popsána biocenóza flory pliocenního stáří ze známé lokality Willershausen v západním Harzu, z prostředí malého jezera. Mezi nálezy jsou nejhojnější listy. Řada taxonů patří formám známým i z recentu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012