Record details

Title
    Dyke swarm of highly felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton
Other titles
    Žilný roj vysoce diferenciovaných alkalicko-živcových granitových porfyrů u Milevska, středočeský pluton
Author
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 74, č. 1
Pages
    8
Year
    1999
Thesaurus term
    felsitic granite porphyry, highly differentiated rocks, Central Bohemian Pluton
Keyword
    Alkali-feldspar
    Bohemian
    Central
    Dyke
    Felsitic
    Granite
    Highly
    Milevsko
    Near
    Pluton
    Porphyry
    Swarm
Abstract (in czech)
   Žilný roj je sdružený s cirkulární strukturou Milevsko, D=8 a 4,5 km, patrnou v morfologii terénu. Mikrosférulitické a granoblastické struktury indikují devitrifikaci původně sklovitě utuhlých hornin. Nechondritické poměry Zr/Hf a Y/Ho nasvědčují vznik porfyrů ze systému bohatého fluidy. Žíly se vyskytují převážně podél zlomů směru S-J.
Abstract (in english)
   The dyke swarm is associated with the Milevsko circular structure, a morphological feature with D=8 and 4.5 km. Micro-spherulitic and granoblastic structures indicate devitrification of original glassy rocks. Non-chondritic Zr/Hf and Y/Ho ratios suggest that the rocks solidified from a system highly charged with fluids. The dykes are sited mainly along faults trending N-S.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014