Record details

Title
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
Statement of responsibility
    Jan Kalvoda
Other titles
    Dynamika vývoja povrchových tvarov v oblasti Makalu-Barun, nepálskych Himalájí
Author
    Kalvoda, Jan, 1943-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geografický časopis
Vol./nr.
    Vol. 59, no. 2
Pages
    p. 85-106
Year
    2007
Notes
    4 obr., 12 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Slovenské resumé
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Classfication no.
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    denudace
    eroze
    exhumace
    glaciální modelace
    kenozoikum
    klima
    ledovec
    metamorfika
    moréna
    morfogeneze
    periglaciální jevy
    pohoří
    pohyb svahový
    uplift
    vrásnění alpinské
Geographical name
    Himálaj
    Nepál
Keyword
    Dynamics
    Evolution
    Himalaya
    Landform
    Makalu-Barun
    Nepal
    Region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 10. 2008
Import date
    8. 8. 2012