Record details

Title
    Dynamika emisí zemních plynů v Čechách
Author
    Kroufek, J.
    Mrlina, Jan
    Stejskal, M.
    Suchý, V.
    Šebor, G.
    Tesař, J.
    Zeman, A.
Conference
    Aprochem 2005 (14. : 24.10.2005-26.10.2005 : Milovy, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005,
Pages
    s. 312-319
Notes
    Překlad názvu: Dynamics of Earth gases emissions in Czechia
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    chemical composition
    Earth gases
Keyword
    Čechách
    Dynamika
    Emisí
    Plynů
    Zemních
Abstract (in czech)
   Na několika místech v Čechách bylo realizováno monitorování emisí zemních plynů, a to metanu, CO2, SO2, Rn a H2S. Ukázalo se, že ani složení plynů, ani jejich emise nelze pokládat za konstantní a lze očekávat, že mohou být ovlivněny jak geologickými procesy včetně zemětřesení, tak i antropogenní činností
Abstract (in english)
   A monitoring of the Earth gases emissions was carried out at selected sites in Cechia. Particularly, methan, CO2, SO2, Rn a H2S were investigated. It was proved that neither the chemical composition, nor the emissions themselves can be considered as permanent. They may be affected by geological processes including earthquakes, as well as by man-made activities.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013