Record details

Title
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
Statement of responsibility
    Vilém Podrázský, Stanislav Vacek, Ludmila Kirschnerová
Other titles
    Damage dynamics in sprice and beech stands of the Protected Landscape Area of the Oorlické hory Mts. VI. Ameliorative treatment. Monitoring of selected natural communities and populations of plant indicators in the Czech Republic III
    Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostliných indikátorů v České republice III (Variant.)
Author
    Kirschnerová, Ludmila
    Podrázský, Vilém
    Vacek, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Příroda : sborník prací z ochrany přírody
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    1997
Notes
    2 obr., 3 tab., 17 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    ochrana přírody
    oxid siřičitý
    pedogeochemie
    pedologie
    podzol
    prvky hlavní
    rekultivace
    studie environmentálních vlivů
    vápenec dolomitický
    vegetace
Geographical name
    ČR-Čechy
    Deštné v Orlických horách (Rychnov nad Kněžnou)
    Horní Lánov (Trutnov)
Keyword
    Bukových
    CHKO
    Dynamika
    Hory
    Meliorační
    Opatření
    Orlické
    Porostů
    Poškození
    Smrkových
    VI
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 11. 2007
Import date
    8. 8. 2012