Record details

Title
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras)
Other titles
    The dynamics od dripping waters (the Císařská Cave, the Moravian Karst)
Author
    Faimon, Jiří
    Slavík, Pavel
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geol. výzk. Mor. Slez.
Vol./nr.
    Roč. VII, č. 1
Pages
    3
Year
    2000
Thesaurus term
    ground water
    model
    precipitation
    soil water
    supersaturation
Keyword
    Císařská
    Dynamika
    Jeskyně
    Kras
    Moravský
    Skapových
    Vod
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012