Record details

Title
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
Statement of responsibility
    Pavel Ondráček, Josef Zeman
Other titles
    Dynamics of heavy metals in Nové Mlýny basins
Author
    Ondráček, Pavel
    Zeman, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 157-160
Year
    2000
Notes
    5 obr, 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    dekontaminace
    geologie regionální
    koncentrace
    kovy těžké
    kvartér Českého masivu
    nádrž vodní
    sedimenty dna
    studie environmentálních vlivů
    voda povrchová
Geographical name
    ČR-Morava
    Nové Mlýny (Břeclav)
Keyword
    34-12
    34-21
    Dynamika
    Hustopeče
    Kovů
    Nádrží
    Novomlýnských
    Pohořelice
    Systému
    Těžkých
Abstract (in english)
   The concentrations of heavy metals in Nové Mlýny basins were monitored during period of one year. There were evaluated concentration profiles of Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn across basins, calculated mass balance and performed thermodynamic modelling of stability for each heavy metal. The main results are as follows: heavy metal concentrations are higher during cold period of year; the net mass balance is well balanced, the main fraction of each heavy metal is in water as free ion and concentrations of heavy metals in bottom sediments are higher in inflows than in basin sediments. The changes of heavy metals concentrations in water are very fast during the year, the periods of concentration increase are followed by concentration drop, and retention is replaced by release of metals. the net result depend on their reciprocal proportions. In general the Nove Mlyny basins display very stabilizing effect on river system
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012