Record details

Title
    Dynamika vývoje labské nivy u Staré Boleslavi (Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav)
Other titles
    Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Říční krajina 4
Pages
    7
Notes
    Akce: 2006 ; Olomouc
Thesaurus term
    palynology, Labe River, Quaternary, Holocene, paleomeanders, Central Bohemia, Czech Republic
Keyword
    Boleslav
    Boleslavi
    Development
    Dynamika
    Dynamism
    Floodplain
    Labe
    Labské
    Near
    Nivy
    River
    Stará
    Staré
    Vývoje
Abstract (in czech)
   Katastrofální povodně na moravských (1997) a českých řekách (v srpnu 2002) obrátily pozornost na studium problémů v aluviálních ekosystémech, které se vyvíjejí v nivách a zobrazují i vývoj říční sítě. Jsou zde uvedeny korelace organických sedimentů a radiokarbonového datování v nivě Labe. Jsou prezentovány geologické změny v nivách a jejich okolí po posledním glaciálu.
Abstract (in english)
   Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014