Record details

Title
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
Statement of responsibility
    František Knížek, Jiří Litochleb, Vladimír Šrein
Author
    Knížek, František
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 6
Pages
    s. 321-328
Year
    1990
Notes
    4 fot., 2 tab., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    amalgamy
    geneze ložiska
    ložisko žilné
    radioaktivní suroviny
    rudy Ag
    suroviny radioaktivní
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Háje
Keyword
    Allargentum
    Bundle
    Deposit
    Dyscrasite
    Háje
    Příbram
    Uranium
    Vein
Abstract (in czech)
   Na ložisku Háje v příbramském uranovém rudním poli byly na 6.-7. patře jámy 21 uranových dolů Příbram v karbonátových žilách H 14 F a H 14 F4 zjištěny lokálně bohaté akumulace Ag-Sb stříbro , amalgamy Ag, arsen. Tato mineralizace je vysvětlována ve smyslu Petroše (1982) regenerací Ag, Hg, Sb ze starší polymetalické minerální asociace, lokalizované v hlubších úrovních ložiska
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012