Record details

Title
    ESRI připravuje výraznou inovaci GIS nástrojů
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 5
Pages
    s. 38-40
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: ESRI prepared significant innovation of the GIS tools
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    ESRI
    GIS
    Inovaci
    Nástrojů
    Připravuje
    Výraznou
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012