Record details

Title
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone of Kotouč quarry (Outer Carpathians, Silesian Unit, Štramberk, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Mojmír Eliáš, Zdeněk Vašíček
Author
    Eliáš, Mojmír
    Vašíček, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 70, no. 1
Pages
    p. 27-32
Year
    1995
Notes
    1 pl., 29 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Ammonoidea
    berrias
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-spodní
    popis organismu
    sedimenty karbonátové
    taxonomie
Subject category
    slezská jednotka
Geographical name
    ČR-Morava
    Štramberk
Keyword
    Ammonites
    Berriasian
    Carpathians
    Czech
    Early
    Kotouč
    Limestone
    Outer
    Quarry
    Republic
    Silesian
    Štramberk
    Unit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012