Record details

Title
    Early Cretaceous stratigraphy, palaeogeography and life in the Western Carpathians
Statement of responsibility
    Zdeněk Vašíček, Jozef Michalík, Daniela Reháková
Author
    Michalík, Jozef
    Reháková, Daniela, 1955-
    Vašíček, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Beringeria
Vol./nr.
    No. 10
Pages
    p. 169
Year
    1994
Notes
    28 obr., 1 tab., 30 pl., 13 s.bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Beringeria
Subject group
    Cephalopoda
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    křída-spodní
    paleobiogeografie
    paleogeografie
    popis taxonů
    sedimentologie
    Západní Karpaty
Subject category
    litostratigrafie
    rozhraní stratigrafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Kurovice
    Slovensko
Keyword
    Carpathians
    Cretaceous
    Early
    Life
    Palaeogeography
    Stratigraphy
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012