Record details

Title
    Early Middle Cambrian fauna in Central Bohemia
Statement of responsibility
    Oldřich Fatka, Michal Mergl, Radko Šarič, Vratislav Kordule
Author
    Fatka, Oldřich, 1957-
    Kordule, Vratislav
    Mergl, Michal
    Šarič, Radko
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Vol. 67, no. 2
Pages
    s. 85-95
Year
    1992
Notes
    7 obr.,4 pl.,16 bibl. + 4
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    Barrandien
    ekologie
    kambrium-střední
    nálezy
    nový taxon
    popis organismu
    trace fossils
    Trilobita
Subject category
    jinecké souvrství
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Jince
Keyword
    Bohemia
    Cambrian
    Central
    Early
    Fauna
    Middle
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012