Record details

Title
    Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone
Author
    Bábek, O.
    Frána, Jaroslav
    Galle, Arnošt
    Geršl, M.
    Hladíková, J.
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Langrová, Anna
    Otava, J.
    Pruner, Petr
    Schnabl, Petr
    Sedláček, Václav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 1
Pages
    s. 75-106
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA300130702, GA AV ČR
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Interpretace časně středofrasnských vrstev útesových plošin v Moravském krasu ohledně záznamu změn v atmosférickém prachu: klíč k pochopení neobvyklých výkyvů uvnitř konodontové zóny punctata
    Rozsah: 32 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Alamo impact
    Devonian
    mineral dust
    platform reef
    stromatactis
Keyword
    Atmospheric
    Changes
    Conodont
    Dust
    Early
    Frasnian
    Interpreted
    Karst
    Key
    Middle
    Moravian
    Perturbations
    Platform
    Punctata
    Recording
    Reef
    Strata
    Understanding
    Zone
Abstract (in czech)
   Časně středofrasnský stratigrafický interval byl vybrán proto, aby bylo možno posoudit vlivy a účinky atmosférického prachu a rozlišit mezi mohutnými klimaticky řízenými nepravidelnostmi a možnými vzdálenými účinky dopadu alamského tělesa. Metodologie aktuálního výzkumu byla založena na posloupnosti a kombinaci následujících kroků: biostratigrafická a faciální nalýza, magnetická susceptibilita (MS), gamaspektrometrie (GRS), neutronová aktivační nalýza (INAA), a nakonec extrakce vzácných a neobvyklých nekarbonátových částic. Nejdůležitejší výsledky jsou: srovnání a podrobnější charakteristika konkávního MS vzoru v tomto období, oddělení typických klimaticky hnaných výkyvů v prostředí od poruch spoštěných katastroficky, definice krizové a ne-krizové duality ve vztazích MS a eustatiky, ohodnocení frasnské (devonské) prachové zátěže a celkového toku tohoto materiálu, a korelace stromataktových sedimentárních podmínek s oslabenou karbonátovou produkcí.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012