Record details

Title
    Early Miocene carpological material from the Czech part of the Zittau Basin
Statement of responsibility
    Vasilis Teodoridis
Author
    Teodoridis, Vasilis
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta palaeobotanica
Vol./nr.
    Vol. 43, no. 1
Pages
    p. 9-49
Year
    2003
Notes
    3 obr., 8 pl.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 30-33
    il.
    Zkr. název ser.: Acta palaeobot. (Kraków)
Classfication no.
    561
Conspectus category
    55
Subject group
    Angiospermophyta
    Coniferales
    miocén-spodní
    paleoekologie
    plody
    popis taxonů
    profil vrtný
    semena
    terciér
    uhelná sloj
    vegetace
    žitavská pánev
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hrádek nad Nisou (Liberec, Liberec)
    Uhelná (Liberec, Liberec)
Keyword
    Basin
    Carpological
    Czech
    Early
    Material
    Miocene
    Zittau
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012