Record details

Title
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
Author
    Böhme, M.
    Dvořák, Z.
    Konzalová, Magda
    Kvaček, Z.
    Mach, K.
    Prokop, J.
    Rajchl, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 49, 1-2
Pages
    s. 1-40
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/01/0639, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Spodnomiocenní sladkovodní a bažinné ekosystémy mostecké pánve (severní Čechy) se zvláštním zřetelem k profilu dolu Bílina
    Rozsah: 40 s.
Subject category
    insects
    Micro-macro-plants
    vertebrates
Keyword
    Basin
    Bílina
    Bohemia
    Early
    Ecosystems
    Freshwater
    Mine
    Miocene
    Most
    Northern
    Particular
    Reference
    Section
    Swamp
Abstract (in czech)
   Fosilní záznamy rostlin a nižších obratlovců byly sledovány se zvláštním zřetelem k paleoprostředí. Je začleněno i několik nově stanovených taxonů - Plantae (rostliny): Biliniasporites multilamellatus Konzalová, gen. et sp. nov., Nyssa bilinica (Unger) Z. Kvaček, comb. nov., Nyssa bilinica forma haidingeri Z. Kvaček, f. nov., Pseudotsuga buzekii Z. Kvaček, gen. et sp. nov. Smilacinites ungeri Z. Kvaček, gen. et sp. nov.a Pisces (ryby): Umbra longidorsalis Böhme, sp. nov. Je podán přehled různých stupňů vývoje ekosystému spodně miocénního Mosteckého souvrství, uhlonosné výplně Mostecké pánve, na základě současných sedimentologických a paleontologických studií.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012