Record details

Title
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
Statement of responsibility
    Zlatko Kvaček, Madeleine Böhme, Zdeněk Dvořák, Magda Konzalová, Karel Mach, Jakub Prokop, Michal Rajchl
Other titles
    Spodnomiocenní sladkovodní a bažinné ekosystémy mostecké pánve (severní Čechy) se zvláštním zřetelem k profilu dolu Bílina
Author
    Böhme, Madelaine
    Dvořák, Zdeněk, 1959-
    Konzalová, Magda
    Kvaček, Zlatko, 1937-
    Mach, Karel, 1964-
    Prokop, Jakub, 1976-
    Rajchl, Michal
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 49, no. 1-2
Pages
    p. 1-40
Year
    2004
Notes
    21 obr., 4 pl.
    Bibliografie na s. 37-40
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    ekosystém
    Insecta
    miocén-spodní
    paleontologie
    pánev sedimentační
    Plantae
    prostředí sladkovodní
    severočeská pánev
    taxonomie
    uhlí hnědé
    Vertebrata
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Bílina (Teplice, Bílina)
    ČR-Čechy
Keyword
    Basin
    Bílina
    Bohemia
    Early
    Ecosystems
    Freshwater
    Mine
    Miocene
    Most
    Northern
    Particular
    Reference
    Section
    Swamp
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012