Record details

Title
    Early Oligocene flora of Seifhennersdorf (Saxony)
Statement of responsibility
    Harald Walther, Zlatko Kvaček
Other titles
    Seifhennersdorf: A window on early Oligocene volcanic ecosystems (Variant.)
    Spodnooligocénní flóra ze Seifhennersdorfu (Sasko)
    Die Unteroligozäne Flora von Seifhennersdorf (Sachsen)
Author
    Kvaček, Zlatko, 1937-
    Walther, Harald
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Vol./nr.
    Vol. 63, no. 2-4
Pages
    p. 85-174
Year
    2007
Notes
    10 obr., 24 pl., 2 tab.
    České, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B
Classfication no.
    561
Conspectus category
    56
Subject group
    diatomit
    flóra
    nový taxon
    oligocén
    paleoklimatologie
    popis taxonů
    tafonomie
    terciér
    vegetace
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Sasko (Německo)
    Seifhennersdorf (Německo)
    Varnsdorf (Děčín, Varnsdorf)
Keyword
    Early
    Flora
    Oligocene
    Saxony
    Seifhennersdorf
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012