Record details

Title
    Early Ordovician acritarchs from the locality Mýto near Rokycany (Late Arenig, Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Milada Vavrdová
Other titles
    Raně ordovická akritarcha z lokality Mýto u Rokycan [mladší arenig, Československo]
Author
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Vol. 35, no. 3
Pages
    s. 239-250
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    Acritarcha
    arenig
    Barrandien
    Gondwana
    nálezy
    ordovik
    palynologie
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Mýto u Rokycan
Keyword
    Acritarchs
    Arenig
    Czechoslovakia
    Early
    Late
    Locality
    Mýto
    Near
    Ordovician
    Rokycany
Abstract (in czech)
   Určeno 48 rodů s 83 druhy schránek mořského fytoplanktonu a coenobiálních organismů nejasného původu. Klabavské souvrství přísluší k cirkumpolárnímu moři
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012