Record details

Title
    Early Palaeozoic crustal melting in an extensional setting: petrological and Sm-Nd evidence from the Izera granite-gneisses, Polish Sudetes
Statement of responsibility
    T. Oberc-Dziedzic, C. Pin, R. Kryza
Author
    Kryza, Ryszard
    Oberc-Dziedzic, Teresa
    Pin, Christian
Language
    anglicky
Source title - serial
    International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau)
Vol./nr.
    Vol. 94, no. 3
Pages
    p. 354-368
Year
    2005
Notes
    1 obr., 10 diagr., 2 tab.
    Bibliografie na s. 366-368
    il., tab.
    Zkr. název ser.: Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)
Classfication no.
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    chemismus hornin
    Gondwana
    granit typu A
    granit typu S
    granitoidy
    izotopy Nd
    izotopy Sm
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    lužický pluton
    magma bimodální
    metavulkanity
    paleozoikum-spodní
    petrogeneze
    protolit
    rula
    složení peraluminické
    vrásnění kadomské
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Crustal
    Early
    Evidence
    Extensional
    Granite-gneisses
    Izera
    Melting
    Palaeozoic
    Petrological
    Polish
    Setting
    Sm-Nd
    Sudetes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012