Record details

Title
    Early Paleozoic Evolution of the Barrandian Terrane, Bohemian Massif, Czech Republic: paleotectonic implications of sedimentary, fossil and volcanic record
Author
    Galle, Arnošt
    Patočka, František
    Vavrdová, Milada
    Vlašímský, P.
Conference
    Evolution of Variscan (Hercynian) and comparable Paleozoic orogenic belts (17.02.1994-19.02.1994 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 1
Pages
    s. 82-83
Year
    1994
Notes
    Projekt: GA205/93/0341, GA ČR
Keyword
    Barrandian
    Bohemian
    Czech
    Early
    Evolution
    Fossil
    Implications
    Massif
    Paleotectonic
    Paleozoic
    Record
    Republic
    Sedimentary
    Terrane
    Volcanic
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012