Record details

Title
    Early Paleozoic evolution of the Barrandian Terrane Bohemian Massif, Czech Republic: paleotectonic implications of sedimentary, fossil and volcanic record
Statement of responsibility
    František Patočka, Arnošt Galle, Milada Vavrdová, Pavel Vlašímský
Other titles
    Evolution of Variscan (Hercynian) and comparable Palaeozoic orogenic belts. Abstracts (Variant.)
Author
    Galle, Arnošt
    Patočka, František
    Vavrdová, Milada
    Vlašímský, Pavel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 1
Pages
    p. 82-83
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    Barrandien
    devon
    Gondwana
    kambrium
    konference
    ordovik
    paleotektonika
    silur
    vulkanismus
Subject category
    oceánská kůra
    pražská pánev
    teran
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Barrandian
    Bohemian
    Czech
    Early
    Evolution
    Fossil
    Implications
    Massif
    Paleotectonic
    Paleozoic
    Record
    Republic
    Sedimentary
    Terrane
    Volcanic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012