Record details

Title
    Early Sarmatian biota in the northern part of the Danube Basin (Slovakia)
Statement of responsibility
    Klement Fordinál, Kamil Zágoršek, Adriena Zlinská
Author
    Fordinál, Klement
    Zágoršek, Kamil
    Zlinská, Adriena
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 57, no. 2
Pages
    p. 123-130
Year
    2006
Notes
    2 obr., 3 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    562/569
Subject group
    biocenóza
    Bivalvia
    Bryozoa
    Foraminifera
    Gastropoda
    miocén
    Ostracoda
    paleoekologie
    paleontologie
    Paratethys
    prostředí brakické
    sarmat
    Západní Karpaty
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Basin
    Biota
    Danube
    Early
    Northern
    Sarmatian
    Slovakia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012