Record details

Title
    Early arvicolids from the Ruscininan (Early Pliocene) of the Teruel Basin, Spain.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
Statement of responsibility
    Oldřich Fejfar, Pierre Mein, Etienne Moissenet
Author
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Mein, Pierre
    Moissenet, Etienne
Other author; role
   Fejfar, Oldřich, 1931-
   Původce

   Heinrich, Wolf-Dieter
   Původce
Language
    anglicky
Source title - monograph
    International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
Pages
    s. 133-163
Subject group
    Mammalia
    pliocén
    popis taxonů
    Rodentia
    zuby
Geographical name
    Španělsko
Keyword
    Arvicolids
    Basin
    Biostratigraphy
    Early
    Evolution
    Mammalia
    Phylogeny
    Pliocene
    Rodentia
    Ruscininan
    Spain.International
    Symposium
    Teruel
Abstract (in czech)
   V práci jsou popsány nálezy arvicolidní fauny (Rodentia) z kontinentálního pliocénu teruelské pánve ve východním Španělsku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012