Record details

Title
    Early rift stage in the evolution of western part of the Carpathians: geochemical evidence from limburgite and teschenite rock series
Statement of responsibility
    Wojciech Narebski
Author
    Narebski, Wojciech
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 5
Pages
    s. 521-528
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    diagramy
    geochemie
    geosynklinála
    horniny magmatické
    horniny plutonické
    jura
    křída-spodní
    Západní Karpaty
    zóna riftová
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Polsko
Keyword
    Carpathians
    Early
    Evidence
    Evolution
    Geochemical
    Limburgite
    Rift
    Rock
    Series
    Stage
    Teschenite
    Western
Abstract (in czech)
   Uvádí se interpretace geochemických dat série těšínitů a limburgitů oblasti Západních Karpat z hlediska deskové tektoniky. Přestože asociace těchto hornin vznikly v analogických vnitrodeskových podmínkách a z téhož materiálu svrchního pláště, nejsou podle názoru autora rozdíly v jejich geochemických rysech a v trendech diferenciace v souladu s předpokládanou magmatickou příbuzností.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012