Record details

Title
    Earthquake hazard maps for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contributions to the Global Seismic Hazard Assessment Program
Author
    Kottnauer, Pavel
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Pages
    s. 90-91
Notes
    IASPEI projekt GSHAP
    Projekt: IBS3012007, GA AV ČR
    Překlad názvu: Mapy zemětřesného ohrožení České republiky, Polska a Slovenska. Příspěvek k programu ocenění globálního seismického ohrožení
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    earthquake hazard
Keyword
    Assessment
    Contributions
    Czech
    Earthquake
    Global
    Hazard
    Maps
    Poland
    Program
    Republic
    Seismic
    Slovakia
Abstract (in czech)
   Byly kompilovány mapy zemětřesného ohrožení v jednotkách makroseismické intenzity a zrychlení s 90% pravděpodobností nepřekročení během 50 let.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012