Record details

Title
    Earthquake occurrence along the Java trench in front of the onset of the Wadati-Benioff zone: Beginning of a new subduction cycle?
Author
    Hanuš, Václav
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonics
Vol./nr.
    Roč. 26, č. 1
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA3012303, GA AV ČR3cav_un_auth*0000909
    Překlad názvu: Výskyt zemětřesení podél javanského hlubokomořského příkopu před počátkem Wadati-Benioffovy zóny: indicie počátku nového cyklu subdukce?
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    earthquake occurrence
    Java trench
    Wadati-Benioff zone
Keyword
    Along
    Beginning
    Cycle
    Earthquake
    Front
    Java
    New
    Occurrence
    Onset
    Subduction
    Trench
    Wadati-Benioff
    Zone
Abstract (in czech)
   Prostorové rozložení ohnisek zemětřesení ve střední části sundského oblouku bylo analyzováno pomocí globálních seismologických dat. Analýza odhalila výskyt výrazného pásu zemětřesení rozložených podél javanského hlubokomořského příkopu; tento pás je oddělen neseismickou zónou od zemětřesení Wadati-Benioffovy zóny subdukující ocánské desky.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013